Izba Notarialna Kraków

Izba Notarialna w Krakowie

w KRAKOWIE

ASESORZY NOTARIALNI

W ramach przygotowania do zawodu w kancelariach notarianych funkcjonują również asesorzy notarialni.

Asesorem notarialnym mógł być aplikant notarialny, który zdał egzamin notarialny oraz przedstawił oświadczenie notariusza o gotowości zawarcia z nim umowy o pracę. Powoływał go Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej.

Nowelizacja ustawy Prawo o notariacie zlikwidowała asesorów, dlatego też w chwili obecnej funkcjonują oni tylko w okresie przejściowym, o którym mowa w nowej ustawie deregulacyjnej.

MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.